www.milonic.com/removelink.php
Voyager mail
 

 

INVITATIOUN

 
 
 

Ech ërenneren un eis nächst Komiteesversammlung

Dënschdes, 7. Mee 2019

um 19.30 Auer, zu Péiteng am Café Home

 

Ordre du jour:

- Korrespondenz

- Bilan "Kapesetzungen" & "Kavalkad"

- Demande de subside - Exercice 2018

- Coupe scolaire & "Vakanzaktioun" 

- Journée "Bim Diederich"

- Divers

 

 

Villmools Merci fir déng Präsenz

Mat beschte Gréiss

carlo@lutgen.lu

 

k