www.milonic.com/removelink.php
Voyager mail
 

 
Saluti Alleguerten,
 
 
 

 

 

En Samsten ass rdv um  13 Auer 30 am Schack fir een Tour    zesummen ze fueren

 

En Sonden  ass och rdv  um  13 Auer 30 am Schack fir bei super Wieder een Tour zesummen ze fueren

 

Scheinen Dag un iech all.

 
Bis dann.    
Alberto