www.milonic.com/removelink.php
Voyager mail
 

 
Saluti Alleguerten,
 
 
 

 

 

En Samsten ass rdv um  14 Auer am Schack fir een Tour ze summen ze fueren.

 

En Sonden ass rdv  um  8 auer 30 ob der Cloche d'or bei der Post  fir d'Randonnée  ze fueren.

 

En Meinden  ass rdv um  9 Auer am Schack fir een Tour ze summen ze fueren

 

Schein Ouchterdeeg un iech all .

 
Bis dann.  
 
Alberto


 

 

 


Documents à télécharger :

  télécharger le fichier joint : (789 KB)